Τετάρτη 28.2.2018 "Αρχαιολογία και Εφαρμοσμένη Γεωπολιτική" Χρ. Μαγγίδης

February 28, 2018:

(Hellenic Foundation): "Αρχαιολογία και Εφαρμοσμένη Γεωπολιτική: Εθνικές Δομικές. Ιδιομορφίες και Διαχρονικές Συστημικές Παθογένειες της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα"

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ ΜΑΓΓΙΔΗΣ (Associate Professor of Archaeology, Dickinson College, President of the Mycenaean Foundation, Field Director of the Lower Town excavations at Mycenae, Director of Glas).

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέγαρο Κ. Παλαμάς, 28 Φεβρουαρίου 2018, 6 μμ (πρόσκληση R.S.V.P.)